Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Wasmoeth, Wonen en leefbaarheid

Wonen en leefbaarheid

Visie toekomst Soesterberg
Opstellen visiedocument voor de toekomst van het dorp Soesterberg. Visie richt zich vooral op het betrekken van het bestaande dorp bij lopende plannen voor de omgeving van het dorp, zoals de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Opdrachtgever: Portaal Eemland, Amersfoort.

Structuurvisie De Bilt
Woonvisiebijdrage, Royal Haskoning.

Toekomstperspectief Oosterflakkee
Woonvisiebijdrage gemeente Oosterflakkee, Royal Haskoning.

Strategisch Voorraadbeleid
Implementatie Actieprogramma's Strategisch Voorraadbeleid in diverse wijken, woningcorporatie Woongoed Rotterdam.

Buurtprofielen Amsterdam-West
Coördinatie en productie alle buurten, Woningbedrijf Amsterdam vestiging West.

Voorzitter
landelijke werkgroep G27 "Sociaal-fysiek"; totstandbrenging G27-publicatie "Schakelen tussen fysiek en sociaal, op zoek naar succesvolle samenwerking bij stedelijke vernieuwing" (2004, door OTB/TU-Delft).

Woonkwaliteitsvisie Ruurlo
Coördinatie en productie Woonkwaliteitsvisie 2000-2005 gemeente Ruurlo.

Volkshuisvestingsplan gemeente Amersfoort
Coördinatie en productie Volkshuisvestingsplan 2001-2005 "Lang Levende Stad", inclusief maatschappelijk overleg en bestuurlijke besluitvorming.

Woonvisie gemeente Amersfoort
Coördinatie en productie Woonvisie 2005-2010, inclusief maatschappelijk overleg en bestuurlijke besluitvorming.