Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Wasmoeth Strategische advisering Programmamanagement

Strategische advisering / Programmamanagement

Een scala aan activiteiten

Verandermanagement, Handreiking Gebiedsontwikkeling
Opgesteld voor woningstichting Parteon, met bijzondere aandacht voor de Zaanse opgave en context. Invoering van de Handreiking in de organisatie. Namens het nieuwe bedrijfsonderdeel Gebiedsontwikkeling deelnemen aan MT.

Manager Parkstad
Programmamanagement van gebiedsontwikkeling voor Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam: interne en externe opbouw van samenhangende organisatie, inzet en activiteiten. Centraal aanspreekpunt van Eigen Haard voor gehele Parkstad-aanpak in Amsterdam Nieuw-West.

Draaiboek communicatie/ participatie
Herstructurering, Woningbedrijf Amsterdam vestiging West.

Programmamanagement ISV
gemeente Amersfoort.

Woningbouwregie
Advisering gemeente Amersfoort inzake opzet en werkwijze, mede op basis van analyse van vergelijkbare steden en regio’s, uitmondend in rapportage.

Samenstellen en presenteren cursus
‘Procesmanagement stedelijke vernieuwing’ tbv directie en medewerkers Woningbedrijf Amsterdam (ism Chiel Rottier).

Innovatieprogramma ‘Aardbeienvelden’
Formulering/deels implementatie. Woningbedrijf Amsterdam.

Wijkplannen Amersfoort
Coördinatie en productie, in kader van 56 wijken-aanpak ministerie VROM.

Opzet participatieprocessen bij beleidsontwikkelingen
Advisering gemeente Amersfoort op relatief hoog abstractieniveau, naar aanleiding van proces Woonvisie, uitmondend in rapportage.