Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Wasmoeth PROFIEL, ervaring op strategische posities

Profiel

De drijvende kracht achter Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling is drs. Henny Wasmoeth, vanaf begin 2005 zelfstandig adviseur en projectmanager. Henny Wasmoeth (1956) heeft een omvangrijke en succesvolle carrière opgebouwd op diverse strategische posities bij:

Meerdere grote woningcorporaties
als gebiedsmanager, projectleider, project-ontwikkelaar, productontwikkelaar en coördinator strategisch voorraadbeleid.

Landschapsorganisatie
als vastgoedadviseur en projectleider.

Gemeenten
als programmamanager stedelijke vernieuwing, beleidsadviseur wonen/werken, projectmanager herstructurering, afdelingshoofd en coördinator woonvisie.

Adviesbureaus
als senior-adviseur en -projectleider.

Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling richt zich op de partijen die nu en in de toekomst gestalte geven aan de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Niet alleen de vernieuwing en het beheer van de stedelijke ruimtes: ook uiteenlopende vastgoedopgaven in landelijke gebieden vormen een belangrijk onderdeel van de opdrachtenportefeuille.