Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Wasmoeth ACTUEEL, ervaring gepaard aan visie

Initiatief Lang Levende Woning

Uit alle recente onderzoeken blijkt een sterk groeiende vraag tussen heden en 2040 naar geschikte manieren van wonen voor senioren en (andere) zorgvragers. Onderbelicht is tot nu toe het zelfstandig wonende huishouden. Iedereen kent de voorbeelden van oudere kennissen en familieleden die nauwelijks zijn te bewegen om te verhuizen van hun eengezinswoning naar een meer op zorg toegesneden woonvorm.

Het nieuwe woonconcept Lang Levende Woning zet de eengezinswoning centraal in de noodzakelijke transformatie van de kwalitatief verouderende Nederlandse woningvoorraad naar een woningvoorraad die duurzaam en flexibel is, veranderbaar is en met zijn tijd meegaat. De Lang Levende Woning zorgt ervoor dat bewoners van hun eengezinswoning kunnen blijven houden, ook als de bewoners zelf de echte ‘gezinsfase‘ zijn ontgroeid.

Voor de Lang Levende Woning is samengewerkt met enkele andere partijen: zelfstandig adviseur Johan van Nieukerken en de adviesbureaus Alphaplan en Stadkwadraat. Een studieopdracht is in 2016 verleend door de gemeente Den Haag.


Initiatief Lang Levende Woning